Ako sa prestať nudiť na dedine II (Pravenčianske zvesti reloaded)

stratene kozy

Tak sa stalo, čo sa stať muselo. Susedovie kozy sa kamsi stratili.

Dva týždne svätého pokoja.

Žiadne poplachy a žiadny lov prežúvavých párnokopytníkov...

Skutočné dedinské leto...

Z idyly ma vytrhlo až hlásenie obecného rozhlasu po obligátnom "Vysokom jalovci": "...hlásenie obecného rozhlasu.... V Poluvsí sa voľne pohybujú kozy... Obecný úrad vyzýva občanov, aby si ich odviedli... Opakujem, ...."

Na druhý deň boli kozy späť, ale dve už priviazané reťazou. Tretia v mojej záhrade... Takže zasa naháňanie a nadávanie, kým som spotený jak krava tú kozu chytil.

Po patričnom extempóre (krásne slovo) sú (zatiaľ) všetky kozy vzorne priviazané. Trvá to už skoro týždeň, takže v blízkom čase očakávam koniec idyly.

Slovak