Staroslovenská káva

Bratia, Slováci!

Staroslovenská káva

Podľa tohto artefaktu, ktorý sa mi dostal do rúk, boli starí Slováci aj starí baristi.

Padá tým zároveň teória o príchode kávy na naše územie s Turkami (o.i. preto, že títo mohli doviesť len a len tureckú kávu, pravda...). Na archeológoch teraz zostáva, aby túto dejinnú udalosť zdokumentovali nálezmi kafemlýnkov na slovanských lokalitách.

Komerčný brejk: Káva pochádza z Baliarne Maxin v Kútoch a o kvalite ma bude môj žalúdok a žlčník včas informovať, o čom sa tiež čoskoro dozviete.

 

Slovak
Tagy: