Prečo je okres Prievidza najnehodovejší v samosprávnom kraji?

Križovatka

Novinári si "robia" svoju prácu. Preberú policajnú štatistiku, zeditujú a pošlú von bez akéhokoľvek komentára, nedajbože hlbšej úvahy. Ako napríklad tu. Ale vždy lepšie, ako tento tragický pokus o bulvár.

Prečo si nikto z "novinárov" nikdy nepoloží otázku: Prečo? Prečo je v prievidzskom okrese najviac nehôd z celého Trenčianskeho samosprávneho kraja? Ja som si tú otázku položil a po minúte gúglenia som našiel odpoveď. Nachádza sa na strane č. 18 nalinkovaného dokumentu.

(Obrázok sa po kliknutí zväčší) Cestná sieť TSK tabuľka

Zdroj: Prehľad údajov o sieti cestných komunikácií SR (stav k 1.1.2014), Slovenská správa ciest

 

Zaujímavé sú najmä posledné dva stĺpce, ktoré obsahujú hodnoty hustoty cestnej siete v pomere k ploche okresu a počtu obyvateľov. Ako vidíme, cestná sieť v okrese Prievidza má hustotu 0,283 km/km2 a rovnako biedne je na tom aj čo sa týka dĺžky cestnej siete v pomere k počtu obyvateľov: 0,981 km na 1000 obyvateľov. Najhoršie čísla v kraji. Pritom je okres Prievidza najväčším okresom Trenčianskeho samosprávneho kraja a má najvyšší počet obyvateľov. Áno, viac ako Trenčín...

A teraz malá citácia z "článku", uvedeného na začiatku:

"Nelichotivé prvenstvo v počte nehôd má okres Prievidza (244), za ním je okres Trenčín (178), Nové Mesto nad Váhom (102), Považská Bystrica (96), Ilava (82), Púchov (70), Bánovce nad Bebravou (57), Partizánske (40) a Myjava (24)."

Stačí porovnanie s tabuľkou a hneď nevyznievame tak tragicky - aspoň čo sa týka nehodovosti. Náhodným výberom si zoberme okres Myjava. S 24 nehodami dosiahol najlepšie čísla v samosprávnom kraji, ale niet sa čo čudovať. Má o 110 000 obyvateľov menej, v relatívnom porovnaní s plochou má trojnásobnú a v pomere k počtu obyvateľov 6-7 krát (!) hustejšiu cestnú sieť!!! Kopanice - čo k tomu dodať...

Chcelo by to ešte porovnanie s počtom registrovaných vozidiel, ale tam by sme sa dostali do problémov s objemom tranzitnej dopravy, počtom skutočne používaných vozidiel, atď. atď.

A závery?

1. Okres Prievidza má poddimenzovanú cestnú sieť, nehovoriac o jej "kvalite".

2. "Novinári" sú leniví/neschopní robiť závery a nechávajú to na policajtov/politikov. Neviem, čo z daných štyroch možností je horšie.

3. V rámci TSK je z hľadiska prémií zrejme výhodnejšie byť dopravným policajtom na kopaniciach ako v najväčšom okrese.

 

P.S. Ak máte ešte nejaké dáta, ktoré by mohli byť relevantné, prípadne nejakú dopravnobezpečnostnú štúdiu,  diplomku k danej téme a pod, postnite to.

Slovak