Odkiaľ bolo vidieť kostol na Vyšehrade?

Plahočiac sa po starej poštovej ceste z Bojníc som sledoval hrebeň Žiaru. Kostol Panny Márie pod Vyšehradom je POD Vyšehradom. I napadlo mi cestou, či je vizuálny kontakt medzi "naším" kostolom a kostolom sv. Martina v Bojniciach, ktorý ako jediný v okolí je s "naším" kostolom súčasný.


Samozrejme, dalo sa to vyriešiť aj tak, že by som sa vrátil do Bojníc, ale vrodená leni... vynaliezavosť kázala urobiť veci inak.

Hľaďte teda...

Na fotografii nižšie vidíte hrebeň Žiaru fotografovaný z cesty medzi Kútami (mestská časť Bojníc) a Lazanmi. Kostol sv. Martina je +/- za naším chrbtom. Vyšehrad je čiastočne krytý bočným hrebeňom Starého hája. Vzájomná viditeľnosť je tak na hranici/hrebeni.

Pomocou voľne dostupnej aplikácie a Google Earth som namodeloval miesta, ktoré boli viditeľné a naopak z ktorých bol viditeľný kostol. A ten bol viditeľný prakticky z celej doliny Nitry až po Zemianske Kostoľany. Slušné umiestnenie. Kostol je označený fialovým krížikom hore. Takto:

 A čo nám to chce povedať?

Ak by niekto chcel z kostola urobiť dominantu aj pre horný Turiec, stačilo ho postaviť o čosi vyššie. Napríklad v mieste Grusulátu (čiže bratríckej pevnôstky) hore na hradisku je miesta habadej. Priamo k onomu miestu viedla úvozová cesta. Takto ale jeho stavitelia vôbec neuvažovali. Úplne im stačilo, že kostol bol viditeľný z nitrianskej strany. Ďalší náznak (napísal by som indícia, ale to by som musel platiť Jozefovi Majzlanovi za použitie slova), že Vyšehrad nebol v danom období centrom, ale akýmsi hradiskom na konci domény. Ostatne, v hornom Turci nebolo v tom čase komu kostol ukazovať...
A možno len chceli Diviackovci bojničanom ukázať, čo si môžu dovoliť... Prievidžanom nie - zo starej Prievidze kostol viditeľný nebol. :-)

Slovak
Image: