Brutálni svätí

Do piaristického kostola (kostol Najvätejšej Trojice alebo aj kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie) chodím už roky. 

Ale nikdy som si riadne nepozrel oltár vpravo vzadu. Až dnes pred detskou svätou omšou. Keďže piaristi sú rád, ktorý sa zaoberá výchovou mládeže, nečudujem sa, že tomu oltáru nerobia veľkú osvetu.
Je to totiž oltár Štrnástich svätých pomocníkov v núdzi. Zvyčajne to nebýva až taká núdza ako pandémia, aj keď na priečelí kostola je napríklad sv. Rochus (socha či obraz tohto svätého je ľahko identifikovateľná, pretože má odhalené koleno, resp. stehno a na ňom má morovú ranu. Ale späť k obrazu.)

Dole mám nepodarenú fotku onoho oltárneho obrazu. Napríklad človek v brnení, držiaci kríž nie je opancierovaný Ježiš, ale sv. Akácius. Ako prišiel k menu je jasné, keď sa pozriete na jeho hlavu. Je patrónom vojakov, o jeho príhovor sa treba modliť v bezvýchodiskových situáciách či nebezpečenstve smrti. A a samozrejme pri bolestiach hlavy. Bolesti hlavy boli asi celkovo veľmi rozšírené aj v “pokojných časoch našich pradedov”, pretože zo 14 pomocníkov v núdzi proti bolestiam hlavy účinkujú až štyria, ale proti chorobám domáceho zvieratstva len sv. Juraj. Proti bolestiam brucha sa odporúča modliť k sv. Erazmovi - to je ten biskup, ktorý je patrónom povrazníkov a tkáčov. Zobrazuje sa zvyčajne ako biskup s hriadeľom, pomocou ktorého sa krútili z povrazov laná. Takže ak za krížom sv. Akácia vidíte biskupa držiaceho kebab, nie je to kebab, ale črevá biskupa Erazma.

Čo ma však pobavilo preveľmi, je sv. Dionýz Parížsky. Je to ten svätý, ktorého vzýval Godefroy Udatný v Návštevníkoch. Ak ho na obrázku nemôžete narýchlo nájsť, tak je to ten biskup napravo, hneď nad jeleňom sv. Huberta. Ak ak ho ešte nemôžete nájsť, tak naň sv. Apolónia ukazuje kliešťami (hej, vytrhali jej pri mučení všetky zuby). A čoho je ona patrónom, asi nemusím vravieť.

Dionýz je na oltárnom obraze zobrazený ako biskup s odseknutou hlavou, pričom z krku ešte strieka krv. Naturalistické, až to pripadá ako inšpirácia pre gag z  Itchyho a Scratchyho.

A áno, sv. Dionýz (Denis) je patrónom francúzskeho rytierstva a vzýva sa pri bolestiach hlavy.

 

Slovak
Image: