Vyhlasujem odmenu

Zahusťovanie dopravy cítime aj v našej obci. Niektoré kritické body sa dali jednoducho vyriešiť dohovorom (zákruta na Dráhy pri Ugróciových), niektoré sme museli riešiť dopravnými značkami. Napríklad dvojitú križovatku štyroch ciest pred Jednotou na Kolónii. Prerokovali sme v rámci komisie, obecnej rady aj zastupiteľstva možné riešenia a ako jediné rozumné sme vybrali osadenie dvoch dopravných značiek - zákazov zastavenia. Idea  bola sprehľadniť zákrutu a zároveň ponechať chodník tým, ktorým patrí - chodcom.

Ale snaha obecného zastupiteľstva o väčšiu bezpečnosť občanov (najmä v zimných mesiacoch) očividne niekomu klala oči.

Pretože obe novučičké dopravné značky zmizli. Dva zákazy zastavenia. Riadne schválené, riadne zavedené v pasporte dopravného značenia, riadne namontované. Jedna vydržala 24 hodín, druhá týždeň.

Gratulujem odvážnemu vandalovi.

Milí rodičia malých detí. Keď budete chcieť napríklad novú hojdačku na detské ihrisko, možno dostanete odpoveď, že peniaze na ňu nie sú, lebo sme museli opraviť stratené dopravné značky.

Milí vodiči, keď budete obchádzať auto odstavené v križovatke a nabúrate do protiidúceho auta, tiež viete, komu za to môžete poďakovať.

Vážení chodci, ak raz spadnete na neodhrnutom chodníku (ktorý sa nedal odhrnúť, pretože tam stáli autá), spomeňte si, že obecné zastupiteľstvo robilo, čo mohlo. Ale niekto jeho snahu po nociach sabotoval.

Poškodenie zákazovej značky je trestný čin, za ktorý sa dáva aj päť rokov natvrdo. A verím, že dobrý prokurátor nájde aj nejaké súbehy.

Takže  podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

A zároveň pripomínam, že obecné zastupiteľstvo (na rozdiel od Najvyššieho) nie je vševedúce. Ak máte nejaký problém, dajte vedieť a budeme ho riešiť.

A pre všetkých bountyhunterov: Vypisujem súkromnú odmenu v cene dopravných značiek za akúkoľvek informáciu, ktorá bude viesť k chyteniu a odsúdeniu páchateľa. Odmena bude vyplatená ihneď po odsúdení.

 

Slovak