Čo sa udeje v archeológii krajiny na hornej Nitre v roku 2018?

 archeológia horná nitra 2018

Na začiatku roka sa zvyknú robiť plány, takže plánujem aj ja a z čistej vody varím tieto archeologické predpovede na tento čerstvý rok. Neberiem ich úplne vážne. Lebo nikto nevie ani čo bude s ním o sekundu, nie to o rok. Alebo ako povedal Edo Chmelár: "Najlepšie je predpovedať výsledok volieb až po nich..."

Tu sú moje predpovede:

  1. Kostol na Vyšehrade sa kompletne doskúma. Bude to románska trojloď inšpirovaná starým kostolom sv. Martina v Bojniciach, neskôr prestavaná na stavbu inšpirovanú banskoštiavnickým okruhom románskych stavieb nemeckých hostí a dokončená v období začínajúcej turčianskej gotiky.

  2. Zistíme, že prejazd cez Vyšehrad nebol v stredoveku vôbec dôležitý. Objavíme totiž štvrtú stredovekú cestu cez pohorie Žiar (a zároveň popíšeme tri už známe).

  3. Objavíme v blízkom okolí Prievidze aspoň tri opevnenia, tvoriace ranostredoveké centrum okräsu Privodza.

  4. V katastri Pravenca objavíme druhé stredoveké ťažobné pole a preskúmame stredovekú baňu.

  5. Zistíme, že hrádok v Pravenci si zaslúži pre výnimočné zachovanie veže preskúmanie v roku 2019.

  6. Zistíme, že rieka Nitra má vážny problém. Veľmi vážny.

 

Alebo to všetko bude úplne inak...

Slovak