kostol Najsvätejšej Trojice

Brutálni svätí

Do piaristického kostola (kostol Najvätejšej Trojice alebo aj kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie) chodím už roky. 

Slovak