Vyšehrad

Čo to bolo za kostol?

Dnes sa pozrieme znova na Vyšehrad. Do placu skúsime položiť hypotézu, ktorá môže veľmi príjemne vysvetliť otázku, ktorú má na jazyku každý, kto sa kedy trocha nad danou lokalitou zamyslel. Tou otázkou je: “Na kieho sváka stavali kostol tak vysoko nad dedinou, že vlastne už ani nie je nad dedinou, ale úplne mimo vtedajšiu aj dnešnú civilizáciu?”
Túto otázku si kladiem už dlho a stále počúvam len všelijaké ********* odpovede.
Tak si skúsim odpovedať sám.

English