Preklady

Ospravedlňte generála...

Sean Connery in The Rock

Kto by už dnes zadával prácu prekladateľovi? Máme tu užitočné nástroje, ktoré všetko preložia samé a nestojí nás to nič, okrem internetového pripojenia a sekretárky...
Vznikajú tak prekladateľské lahôdky, ako je preklad Bayovej akčnej pecky The Rock. Mihnú sa tam kvalitky ako napríklad americké vyznamenanie fialové srdce, alebo absolútne nedostižný prekladateľský lapsus “ospravedlnenie generála Attorneyho“.

Undefined